Призив към областния управител на Ямбол във връзка с дейността на фирма „Континвест“ ООД

Поради широкия обществен интерес и постъпили сигнали от граждани във връзка с дейността на фирма „Континвест“ ООД производствена база  град Ямбол и подаденото от „Верея Хим“ ООД „Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Верея – Хим“ ООД, гр. София за експолатация на „Инсталация за производство на твърд и течен алуминиев сулфат“ прозводствена база – гр. Ямбол, кметът на Община Ямбол Валентин Ревански отправя покана към областния управител на област Ямбол Димитър Иванов за иницииране на среща.

Изхождайки от основните принципи на защитата при бедствия и преди всичко принципа за публичност на информацията за рисковете от бедствия и за дейностите на органите на изпълнителната власт по защитата при бедствия и вменените от Закона за защита  при бедствия задължения на областния управител, кметът на Ямбол предлага:

– Предвид факта, че процедурата по издаване на комплексно разрешително на „Верея Хим“ ООД е пред финализиране, в най-кратки срокове областният управител да проведе среща с широко участие на заинтересованите лица и териториални структури, на която поканените участници да представят писмени становища по Заявлението за издаване на комплексно разрешително на „Верея хим“ ООД.  Призив за участие да се отправи и към представители на ИАОС – София, РИОСВ – Ст. Загора и Басейнова дирекция, Източно-беломорски район – гр. Пловдив.

Въпросът за дейността на „Континвест“ООД и подаденото Заявление от „Верея Хим“ бе поставен по време на публичното обсъждане на Бюджет 2020 на Община Ямбол от граждани.

Ръководството на община Ямбол се надява областният управител на област Ямбол да даде своевременно широка гласност на повдигнатия въпрос.

Целият текст на Заявление за издаване на комплексно разрешително може да намерите тук: https://yambol.bg/Vereq_Him

Лице за допълнителна информация:

Александър Цонев – гл. експерт УКОМП

e-mail  a.tzonev@yambol.bg, телефон – 046 681 334