Призвание учител

Всеотдайност, търпение, вдъхновение, любов и пълно удовлетворение от работата –преимущества, важни за всяка професия, а за учителската – водещи. Тези и още редица ценни качества притежава един от учителите в Професионалната гимназия по строителство и геодезия „Кольо Фичето“ – Ямбол  Юлия Търкаланова. Тя преподава по история и география и в края на учебната година разказва за себе си, за работата си в подбрания екип на гимназията, за онези малки, но изключително важни неща, които я радват и правят щастлива.


– Г-жо Търкаланова, разкажете накратко за себе си?
– Родена съм в Ямбол – тук живея и работя. Висшето си образование получих във Великотърновския университет ”Св.Св.Кирил и Методий” по специалност „История и география”. Зная колко е важно за всяка професия непрекъснатото повишаване на квалификацията и уменията и затова винаги съм се стремила да бъда в крак с новостите и модерните методи на преподаване. Преминала съм квалификационни обучения и имам степен от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите към Тракийския университет в Стара Загора. От завършването си до днес съм работила единствено като учител. За мен тази професия е осъзнат и единствен избор, на който съм посветила живота си.

С какво Ви привлича работата в ПГСГ? Преподавате два интересни предмета – история и цивилизация и география и икономика. Как печелите вниманието и интереса на учениците?
– През септември 2016 година разбрах, че в ПГСГ”Кольо Фичето” търсят учител по история и география. Подадох си документите, участвах в конкурса и го спечелих. Това, че станах учител тук, е едно от най-хубавите неща, които са ми се случвали.
Предметите, които водя, са много благодатни. Те дават не само знания, но и възпитават в родолюбие, отстояване на гражданска позиция, хуманизъм. Това, което съм открила и виждам, че има резултати в работата ми като преподавател, е честата смяна на активности. Младите хора искат да им бъде интересно, а това ме предизвиква постоянно да допълвам знанията и методите на преподаване, за да мога да представям информацията по атрактивен начин. Светът на днешните деца е електронен, 3D и 4D. Затова и уроците трябва да бъдат в дигитален формат. Но има и моменти, в които традиционната бяла дъска е по-полезна. А най-занимателно и продуктивно е, когато учениците сами изработват постери или рисуват. За мен е важен индивидуалният подход, да дам възможност на всеки ученик да работи така, че да представи себе си по най-добрия начин.

Вие водите и клуб за извънкласна дейност по география. Защо е важно за има такива занимания?
– Броят на часовете по география не е достатъчен, за да отговори на интересите на учениците.Това налага да им предложим различни форми на допълнителна изява. Клубът по география дава възможност на учениците да разширят познанията си за света и природата около нас. Тук те непринудено общуват с учителя и съучениците си, обсъждат въпроси от различен характер без притеснения, излизат сред природата, правят географски проучвания, наблюдават природни процеси, създават презентации. Така свободното им време се осмисля и ангажира, а и се забавляват. За мен е неописуемо преживяване. Усмихнатите лица на учениците ме правят истински щастлива.

– С какво ПГСГ”Кольо Фичето” е различно училище за Вас?
– Да бъда част от екипа на ПГСГ „Кольо Фичето” е изключителен шанс.
Аз припознах всички неща, които правят тук, като такива, с които винаги съм искала да се занимавам. Радвам се, че допринасям за позитивните послания, които отправя училището към обществеността на града.Тук имам свободата да работя ефективно. Тук съм партньор с учениците, но и те са мои учители. Дистанцията между нас е много по-малка и е видимо за всички колко сме близки – вълнуваме се от едни и същи неща, имаме общи любими футболни отбори, слушаме еднаква музика, гледаме близки по жанр филми – все на пръв поглед дреболии, но заради тях децата те допускат по-близо до себе си. Това ме прави щастлива.

 

Текст и снимки: ПГСГ „Кольо Фичето“