Прием в ПГСГ „Кольо Фичето“ за учебната 2017/2018 година

ПГСГ „Кольо Фичето” обявява прием в следните специалности през 2017-2018 година:

след завършен 7 клас

по професия Строителен техник – традиционната за гимназията специалност „Строителство и архитектура” – с трета професионално-квалификационна степен

                               

по професия Брокер – сравнително нова за гимназията специалност „Недвижими имоти” – с трета професионално-квалификационна степен

 

след завършен 8 клас

по професия Дизайнер – нова за гимназията специалност „Интериорен дизайн” – с трета професионално-квалификационна степен

                                          

Предстои да стартира платен задочен квалификационен курс за трета професионално-квалификационна степен на професия Строителен техник – задължително входящо ниво – средно образование.

– занятията се провеждат в три последователни семестъра – в събота и неделя

За информация и връзка: 046 / 66 14 41, pgsg_ymb@abv.bg