Приемът на ученици от Ямбол за безплатните ИТ обучения в Телерик академия се удължава до 15 октомври

Училищна Телерик Академия – най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици, ще приема кандидатури на ученици в 5-7 клас за обучението си по „Разработка на игри“ в Ямбол до 15. октомври. Участието в ИТ програмите е безплатно, а кандидатстването за тях става през сайта на Училищна Телерик Академия.

В школата по „Разработка на игри“, учениците ще се запознаят със света на технологиите и ще напишат първите си редове код.

Обученията ще се провеждат в рамките на учебната година и ще са с продължителност 72 часа. Програмите в гр. Ямбол се реализират в сътрудничество с Общински Детски Комплекс и подкрепата на Община Ямбол.

Кандидатстване и приемен тест

Процесът на кандидатстване става онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия и включва попълване на форма за кандидатстване, както и приемен тест до 15 октомври.

Повече информация за програмите може да бъде намерена на сайта на Училищна Телерик Академия.