Приемни дни в две села на община „Тунджа“

На 13 февруари 2024 година ще се проведат изнесени приемни на кмета на община „Тунджа“ – Станчо Ставрев, в селата Търнава (10.00 часа) и Чарган (12.00 часа).
Жителите, които имат желание да се срещнат с кмета на общината и да отправят своите въпроси и предложения по различни теми, могат да го направят в съответното кметство.