Приемен изпити за водни спасители

      На 16 юни 2020г. с приемен изпит стартира интензивен курс за обучение на водни спасител, организиран от БЧК – Ямбол. Изпитът се проведе на общинския плувен басейн в град Созопол от комисия, определена със заповед на инж. Митко Филипов, Директор на секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол.

      Кандидати от различни региони на страната, ще усвояват теоретични знания и практически умения, свързани с водноспасителната дейност, техники и тактики за спасяване, първа помощ при воден инцидент и др., съгласно утвърдената учебна програма. Подготовката на бъдещите водни спасители се осъществява в Националния учебен център на БЧК – Созопол, общинският плувен басейн и на плажа в града от квалифициран инструктор по водно спасяване и лекар – анестезиолог за часовете по медицинска подготовка.

 при спазване на всички противоепидемични мерки.

      Обучението се провежда при спазване на всички противоепидемични мерки и  ще приключи със заключителен изпит до края на месец юни.                                                               

 

                       ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК-ЯМБОЛ