Приемен ден в Ханово

Днес, 26.06.2019 г., от 11.00 часа в с. Ханово ще има изнесен приемен ден на кмета на община „Тунджа“- Георги Георгиев.