Приемат се заявки за участие в Празничния базар „Кукерландия 2019“ и за базара на мартеници

От днес, 30 януари, се приемат документи за участие в Празничния базар „Кукерландия 2019“. Търговци и занаятчии отново ще бъдат пъстра част от четиридневното събитие, в периода 28 февруари – 3 март, включително. Базарът ще покрие цялата територия на фестивала – от пл. Освобождение“ около Безистена, по ул. „Цар Освободител“ и по алеите на Градския парк, превърнат в „Кукерград“. Разполагането на участниците ще бъде по утвърдена от главния архитект на общината схема с обозначени места за занаятчии, търговци на сувенири и промишлени стоки, сладкарски изделия, зони за скари и продажба на напитки.

Заявления се подават от 30 януари до 27 февруари в Центъра за услуги и информация в община Ямбол, както и по електронен път на yambol@yambol.bg или чрез лицензиран пощенски оператор. Определянето на местата ще се извършва по реда на подадените заявления и заплатена такса по банков път. Разрешенията за участие могат да бъдат получени от Центъра за услуги и информация от 20 февруари нататък. Подробна информация желаещите да се включат в Празничния базар „Кукерландия 2019“ могат да получат от публикуваната заповед на интернет страницата на община Ямбол www.yambol.bg , в рубриката „Актуално“.

От вчера, 29 януари, стартира приемът на заявки за участие и в традиционния Мартенски базар. Производители и търговци на мартеници могат да се разполагат в районите на пл. „Освобождение“, улиците „Търговска“ и „Джон Атанасов“, на пл. „Боровец“, както и в жилищните комплекси „Георги Бенковски“ и „Златен рог“, като конкретните зони за описани в утвърдена от главния архитект схема. Базарът на мартеници ще бъде в дните от 19 февруари до 1 март, включително. Желаещите да се включат физически и юридически лица следва да подадат заявление по образец за издаване на Разрешение на преместваемо съоръжение на 7 и 8 февруари в Центъра за услуги и информация. Таксата за участие се заплаща при подаването на заявлението. Разрешенията ще се получават от 14 февруари. Допълнителна информация за таксите и реда за участие в мартенския базар – на www.yambol.bg , в рубриката „Актуално“.