Престижно е да бъдеш ученик на Гимназия „Васил Левски“

Профилирана гимназия „Васил Левски” е правилният избор за тези, които имат воля, твърдост и умение да градят своето бъдeще.

 

Учебното заведение предлага следните профили за прием след VII клас за учебната 2017/2018г.: 

 • Профил „Хуманитарни науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети български език и литература и История и цивилизация.  Профилът спомага за формиране на висока литературна и езикова култура, интензивно изучаване на английски език, участие в литературни конкурси и олимпиади, гарантиран прием във ВУЗ. 
 • Профил „Обществени науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети География и икономика и История и цивилизация. Профилът дава възможност за отлична подготовка за матурата по География, интензивно изучаване на английски език, участие в конкурси и олимпиади и гарантиран прием във ВУЗ. 
 • Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети Информатика и информационни технологии. Профилът предлага обучение по ИТ и информатика по групи, като за всеки ученик е осигурен персонален компютър, интензивно изучаване на английски език, приоритетно изучаване на приложен софтуер. Извън програмите включени в ЗП се изучават графика, анимация, уеб дизайн и издателски системи. 
 • Профил „Природни науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда. Профилът предлага отлична подготовка по биология и химия, интензивно изучаване на английски език, участие в олимпиади и състезания, гарантиран прием във ВУЗ. 

   За всяка паралелка  ще се извърши прием на 26 ученици след завършено основно образование. Срок на обучение – 5 години.  

Профилирана гимназия „Васил Левски” предлага:

 • Модерно образование – интерактивно обучение по различни предмети
 • Ученикът – партньор на преподавателя, училището – територия на учениците
 • Високо квалифициран преподавателски състав
 • Възможност за участия в европейски проекти, извънкласни и извънучилищни дейности и работа в екип
 • Целогодишно ангажиране в учебни и творчески дейности в почивните дни

Училището разполага с:

 • 4 модерно оборудвани компютърни кабинета с неограничен достъп до Интернет
 • Обновен физкултурен салон
 • Фитнес център
 • Плувен басейн
 • Кабинет по музика, Студиа и ателиета по изобразително изкуство

Ние участваме в конкурси, концерти и изложби.
Ние печелим международни награди.
Ние строим своето бъдеще сега.
Да знаеш, значи да можеш.
Направи своя избор.
Бъди един от нас!

Не забравяйте: 

16.06. – 22.06. 2017г. – Подаване на документи за първо класиране

До 27.06. 2017г. – Обявяване на списъците с приетите ученици  на първи етап на класиране

28.06. – 30.06. 2017г. – Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втория етап на класиране

До 04.07. 2017г. – Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

05- 07. 07. 2017г. – Записване на приетите ученици на втори етап на класиране