Пресконференция и официално откриване на обновената сграда на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ в Ямбол

На 05.09.2018 г. (сряда) от 13.30 ч. с официална церемония ще бъде открита обновената база на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ – гр. Ямбол

Строителните дейности по реновиране на учебното заведение се осъществиха по проект „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ – град Ямбол“.

След официалното откриване, в Заседателната зала на професионалната гимназия ще се състои заключителна пресконференция, на която ще бъде представена информация за изпълнените дейности и постигнатите резултати от реализацията на проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионална развитие.