Преобразуваха училището в Тенево

Министерство на образованието и науката одобри предложението на Община „Тунджа“ за преобразуване на Основно училище „Васил Левски“, с.Тенево, община „Тунджа“.

От учебната 2018/2019 г. училището става обединено училище с дневна форма на обучение, с една паралелка за начално професионално обучение и придобиване на първа степен на професионална квалификация по специалност „Шлосерство“ от професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия“, с прием след завършено основно образование.