Прекратява се индивидуалната практика на двама общопрактикуващи лекари

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА –  ГР. ЯМБОЛ
УВЕДОМЯВА

          Всички заинтересовани здравноосигурени лица, че договор за оказване на първична извънболнична медицинска помощ, сключен между РЗОК – гр. Ямбол и ЕТ „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ПОЛМЕД – Д-Р ЙОАННА БРАТАНОВА“, представляван от д-р Йоанна Мирослава Кнапик – Братанова, месторазположение на лечебното заведение (адреси на помещенията, в които е извършвана лечебната дейност) гр. Ямбол, ул. „Ивайло“ № 1, кабинет № 2, ж. к. „Златен рог“ 29-Б-22, ул. „Пирин“ № 1, се прекратява считано от 01.02.2023 г.

На основание чл.6 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, всички обслужвани от д-р Йоанна Братанова здравноосигурени лица имат право да направят нов избор на общопрактикуващ лекар, считано от 01.02.2023 г.    

*** 

   

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА –  ГР. ЯМБОЛ

  УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани здравноосигурени лица, че договор за оказване на първична извънболнична медицинска помощ, сключен между РЗОК – гр. Ямбол и „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА“, представлявана от д-р Сава Николов Савов, месторазположение на лечебното заведение (адреси на помещенията, в които е извършвана лечебната дейност) гр. Ямбол, ул. „Ивайло“ № 1, кабинет № 20, се прекратява считано от 25.01.2023 г.

На основание чл.6 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, всички обслужвани от д-р Сава Савов здравноосигурени лица имат право да направят нов избор на общопрактикуващ лекар, считано от 25.01.2023 г.            

 

За справки и допълнителна информация:

РЗОК – гр. Ямбол,  ул. „Д-р Петър Брънеков” № 1,

тел. 046 68 50 68