Преизбраха Юлия Върбанова

    Директорът на НАОП -Ямбол Юлия Върбанова беше преизбрана за председател на ямболския клон на Съюза на физиците в България. Това стана на отчетно-изборно събрание, на което освен избор на ново ръководство беше представена и дейността на  съсловната организация за период от три години. Събранието определи и делегатите за конгреса на Съюза, който ще  се състои в началото на април.

    В новото ръководство влизат още Милен Гайдаров и Димитринка Манолова. За председател на Контролната комисия беше избрана Светлана Кънева. 
     Съюзът на физиците в България – клон Ямбол  наброява 23 членове, основно преподаватели по физика.