През 2021 година изтича валидността на около 40 000 български лични документи издадени от ямболската дирекция

През изминалата година в сектор „БДС“ са приети заявления за издаване на 18 329 лични карти и 9 120 паспорти, в сектор „Пътна полиция“  за приети заявления за издаване на 10 252 свидетелства за управление на МПС на български граждани и на 77 свидетелства за управление на МПС на чужди граждани, а в група „Миграция“ са приети заявления за издаване на 383 разрешения за пребиваване на чужденци, 94 удостоверения за пребиваване на граждани на ЕС и членове на техните семейства на картов носител.

При посещения с мобилна биометрична станция в домове на трудно подвижни граждани са приети 41 заявление за издаване на български лични документи.

По електронен път са приети 7 заявления.

Съставени са 2040 акта за установени административни нарушения на “Закона за българските лични документи”, като 1028 от тях са за изгубени/повредени лични карти и паспорти.

Сектор „Български документи за самоличност“ продължава да работи с повишена интензивност. Предприети са редица мерки за подобряване на административното обслужване на гражданите.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка е създадена организация и се изпълняват множество противоепидемични мерки свързани с дезинфекция в помещенията, пропускателен режим, дистанция при обслужването и при изчакването, спазване на изискването за носене на предпазни маски и монтиране на бактерицидни лампи.

Предвид, че през настоящата 2021 г. изтича валидността на около 40 000 български лични документи /лични карти, паспорти и СУМПС/ издадени от ОДМВР-Ямбол, припомняме:

 • Българските лични документи (лична карта, паспорт и свидетелство за управление на МПС) могат да бъдат подменени и преди изтичане срока на тяхната валидност.

 • Българските граждани с постоянен адрес на територията на област Ямбол могат да подават заявление за лична карта или паспорт с обикновена услуга във всяко едно от звената:
  -сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол;
  -гише „БДС“ в Районно управление Елхово;
  -гише „БДС“ в Районно управление Стралджа.
  Получаването на готовите документи се извършва в звената, където са подадени заявленията.

 • Чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на:
              -лична карта и паспорт;
              -дубликат на свидетелство за управление на МПС;
              -удостоверения за събития, свързани с издаването на документи.

 • За лица, които са трудно подвижни или неподвижни е възможно посещение на адрес от служители на сектор БДС за приемане на заявление за издаване на лична карта и паспорт.