През седмицата в Ямбол

12 август – 18 август

Електронна читалня (до 15.08)

Начален час: 09:00 – 11:00 часа

Място: Народно читалище „Зора – 1945“

Организатор: Народно читалище „Зора – 1945“

 

Лятна ваканционна програма – Сдружение „Училищно настоятелство“ на ОДК – Ямбол

Приложно колоездене

Спортни игри

Начален час: 09:00 – 11:00 часа

Място: Детска велоплощадка, ж.к. „Хале“, до бл. 2

Компютърни занимания: интерактивни игри (до 16.08)

Начален час: 08:30 – 12:30 часа

Място: ОДК – Ямбол, улица „Търговска“ № 27

 

Детски конкурс за рисунка „Щуро лято“ (до 16.08)

Начален час: 09:00 – 16:00 часа

Място: Народно читалище „Пробуда – 1909“

Организатор: Народно читалище „Пробуда – 1909“

 

Шахмат и други игри за деца

Начален час: 10:00 – 11:00 часа, 14:00 – 16:00 часа

Място: Народно читалище „Пробуда – 1909“

Организатор: Народно читалище „Пробуда – 1909“

 

„Забавно програмиране“

Начален час: 1 група – 10:00 часа, 2 група – 11:00 часа

Място: Компютърна зала на Регионална библиотека „Георги С. Раковски“

Ръководител: Нина Янкова

Организатор: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“

 

Лятна ваканционна програма – Сдружение „Училищно настоятелство“ на ОДК – Ямбол

Кариерно ориентиране

Начален час: 08:30 – 12:30 часа

Място: Общински детски комплекс- Ямбол

Организатор: Общински детски комплекс – Ямбол