През седмицата в община Тунджа

05. 2017 г. (понеделник )

16.00 ч.  Зала Община „Тунджа“   Представяне на книгата „История на село Тенево“

23.05.2017 г. ( вторник)

 11.00 ч  Зала Куклен театър Награждаване на културни и просветни дейци от община „Тунджа”

25.05.2017 г. (четвъртък)

11.45 ч. Местността „Бакаджик“ Национален тракийски християнки събор „Спасовден“

28.05.2017 г. (неделя)

12.00 ч. с. Голям манастир  Българо-гръцки събор – местност „Църквичката”, с. Голям манастир