Презентация „Археологическото богатство на община „Тунджа“ представи Регионалният исторически музей

Презентация „Археологическото богатство на община „Тунджа“ направи в музея на Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле“ директорът на Регионалния исторически музей докторът на историческите науки Стефан Бакърджиев.

Пред ръководството на община „Тунджа“, начело с кмета Георги Георгиев и пред тунджански ученици той представи интересен обзор на проученото от археолозите през последните 130 години на тунджанска територия.

Над 200 са регистрираните обекти в община „Тунджа“ от праисторическата епоха – селища, култови обекти и некрополи.

От тях проучените са селищна „Малева“ могила край с. Веселиново, селищна могила в местността „Мерджумекя“ с. Драма, селищна могила в местността „Ясъ тепе“ с. Кабиле, култов ямен комплекс при с. Хаджидимитрово, надгробна могила в местността „Събев баир“ с. Дражево и надгробни могили в местността „Големия кайряк“ с. Могила.

Над 80 са регистрираните обекти от тракийската и античната епоха. Най-проучваният от тях е Тракийският и античен град Кабиле, който е превърнат в археологически резерват, но на тунджанска територия има още един Тракийски и античен град Дадопара край с. Голям манастир. Той е с площ около 42 дка, от там произхождат няколко надписа и те са свързани с бог Аполон. Проучванията са показали, че има голяма крепост от антично и тракийско време, вероятно е имало голямо светилище, свързано с Аполон. В музея в археологическия резерват има надпис на човек, който е живял в Дадопара, в чест на тракийския конник в Кабиле. Предполага се, че населението живяло в крепостта там, се е занимавало с добив на желязо.

Освен тях проучваните обекти са и антично селище в местността „Дермен калеси“ с. Каравелово, селищни култови ями с. Завой, светилище на Тракийския конник с. Дряново, тракийски некрополи край селата Кабиле, Дражево, Хаджидимитрово и римски некрополи край селата Кабиле, Могила, Ботево и Драма.

Д-р Бакърджиев разказа и за обектите от Средновековната епоха.

В община „Тунджа“ имаме много неща, с които да се гордеем, но едно от тях е историческото наследство по нашите земи, каза след презентацията кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев и допълни, че целта е да направим общината още по-добра дестинация за културно-исторически туризъм.

Да се гордеем с досегашната история на „Тунджа“, да си честитим сегашните 35 години съвременно развитие и да продължаваме уверено напред, завърши той.