Предупреждение

   Във връзка с прогнозирани от НИМХ – БАН валежи от средата на седмицата, Министерство на околната среда и водите отправи искане към кметовете на общини за предприемане на спешни действия за осигуряване на проводимостта на речните легла, както и съгласно техните правомощия, предприемане защита на населението, относно възможни неблагоприятни последици при наводнения.

Областна администрация – Ямбол