Предстоящи обучения на преброителския апарат в област Ямбол

     Общинските преброителни комисии на територията на област Ямбол, съвместно с Териториално статистическо бюро – Югоизток организират еднодневни обучения за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви в общините на областта за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

Общият брой на лицата, които ще присъстват на обученията е  482, като 83.6% от тях са жени, а 16.4 % – мъже.

Обученията ще се проведат, както следва:

Община

Място/ Зала/ Капацитет/ Разпределение

Дата

Начален час

Болярово

Заседателна зала общ. Болярово – капацитет 90

24.8.2021

10:00

Елхово

Голямата зала на читалище „Развитие“, гр. Елхово – капацитет 500

18.8.2021

10:00

Стралджа

„НЧ Просвета 1982, гр. Стралджа – капацитет 200

27.8.2021

10:00

Тунджа

Залата в НТС – гр. Ямбол – капацитет 300; обучение за 110 човека по обявения и публикуван  на сайта на Община Тунджа и в сградата на Община Тунджа списък – от № 1 до № 110

17.8.2021

9.00

Тунджа

Залата в община Тунджа – гр. Ямбол – капацитет 75; обучение за 27 човека по обявения и публикуван  на сайта на Община Тунджа и в сградата на Община Тунджа списък – от № 111 до № 137

20.8.2021

9:00

Ямбол

Зрителна зала на община Ямбол – капацитет 400; обучение за 100 човека по обявения и публикуван  на сайта на Община Ямбол и в сградата на Община Ямбол списък – от № 1 до № 100

30.8.2021

9:00

Ямбол

Зрителна зала на община Ямбол – капацитет 400; обучение за 92 човека по обявения и публикуван  на сайта на Община Ямбол и в сградата на Община Ямбол списък – от № 101 до № 192

31.8.2021

9:00

 

 

 

 

Преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

Всеки заинтересован може да получи допълнителна информация за Преброяване`2021, като посети сайта: https://census2021.bg/.

Само с преминалите обучение лица ще бъде сключен граждански договор.