Предстои частично почистване на бетонираното корито на река Тунджа в района на бензиностанция „Шел“

Поради предстоящо частично почистване на бетонираното корито на река Тунджа в района на бензиностанция „Шел“ нивото на водата в реката само в бетонирания участък ще бъде понижено, но това няма да наложи изпускането на цялото количество вода. Дейностите ще приключат в рамките на един или два работни дни, в зависимост от климатичните условия.

Целта е и този участък да бъде почистен от плевелна растителност и по възможност да бъдат премахнати изхвърлените битови отпадъци в коритото. След това то отново ще бъде напълнено с вода, а реката – зарибена с бял амур. Тази риба от семейство Шаранови е много подходяща за биологична борба с обрастването на сладководните басейни. Белият амур се храни с водна растителност при температура на водата над 10-12 ° С. Редица специалисти съобщават за дневни рациони, надвишаващи два – три пъти собственото му тегло. Белият амур е внесен в нашата страна от Русия през 60-те години на миналия век за целите на аквакултурата.

В началото на следващата година риболовът в бетонираното корито, както и на Гребния канал, който се намира до ловното стрелбище, ще бъде забранен.

За да бъдат тези дейности успешни, се обръщаме към всички рибари и ги призоваваме да не ловят бял амур, а ако това се случи – да върнат растителноядната риба във водоема.

Зарибителният материал е закупен от дарители и любители на спортния риболов. Благодарим на всички, които помогнаха!