Представят проект в община Стралджа

    На 30 ноември, четвъртък, от 11,00 ч. в ДГ“Мати Рубенова“-  Стралджа  програмните оператори от Норвежкото посолство и Министерство на енергетиката ще запознаят присъстващите  с приложението на проекта на Община Стралджа „ Оползотворяване на местния потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа“ по Програмата „BG 04 Енергийна ефективност и възобновяема енергия“.

Ще присъстват: Бьорн Оли – представител на Кралство Норвегия и Дирекция за водни ресурси и енергия по Програмата, Жечо Станков – зам.министър на енергетиката и ръководител на Програмата за България, Христина Стоичкова от Министерство на енергетиката, отговорник за проекта на Община Стралджа.