Представят новото лого на ЕГ „Васил Карагьозов“

На 28 ноември 2017 г., вторник, от 14.30 часа в конферентната зала на хотел „Диана палас“

ще се проведе награждаване на участниците в конкурса за лого на Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ и ще бъде представено  новото лого на училището.