Представители на СЗО на среща с кметовете на Ямбол и „Тунджа“

На 19 юни, петък, от 11:00 часа в Зала 100 на Община Ямбол ще се проведе
среща между кмета на Община Ямбол Валентин Ревански, кмета на Община
Тунджа Георги Георгиев, д-р Скендер Сила – представител на СЗО в
Република България, доц. Михаил Околийски, експерт обществено здраве в
Офиса на СЗО в България, представители на РЗИ и медиатори.
Диксусията е във връзка с проект на Сдружение „Национална мрежа на
здравните медиатори“ за превенция и застъпничество за най-уязвимите
групи в общините Ямбол и Тунджа в ситуация на пандемия от COVID-19 –
трудности и постижения, добри практики от работата на здравните
медиатори.