Председателят на Общински съвет – Ямбол се вслуша в съветите на БСП

Председателят на Общински съвет – Ямбол д-р Данаил Ибришимов се вслуша в съветите на БСП и свиква сесия на 5 ноември, за да спази крайния срок за приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Ямбол.

Такива правила трябва да се приемат от Общински съвет заради влязлата в сила Наредба за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси, която определя краен срок до 5 ноември за приемане на вътрешни правила от общинските съвети.

На пресконференция на групата съветници от БСП на 29 октомври председателят на групата Катя Георгиева оповести, че крайният срок изтича, а такива вътрешни правила не са предложени за приемане от д-р Ибришимов. Тя заяви, че на сесията на 30 октомври ще предложи да се проведе извънредно заседание, за да се спази крайният срок и дори беше подготвила вътрешни правила.

Заради изгонването й от заседание на Общинския съвет, тя не успя да обяви предложението от трибуната, но въпреки това го представи на председателя на Съвета и му изпрати техен вариант на вътрешни правила, така че срокът да бъде спазен. Това доведе и до свикване на сесия на 5 ноември с единствена точка приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Ямбол.