Предложението за местен референдум в Ямбол е незаконосъобразно, потвърди с решение и Общинският съвет

Предложението за провеждане на местен референдум по повод намерението на община Ямбол за поемане на дългосрочен дълг е незаконосъобразно, тъй като влиза в разрез с разпоредби от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Такова е категоричното заключение, потвърдено и с решение на Общински съвет – Ямбол. То бе гласувано с мнозинство от над две трети от състава на съвета или 26 гласа по време на днешната сесия. Против бяха 8 от съветниците, двама гласуваха „въздържал се“.

Основен аргумент за отхвърляне на искането е, че внесената подписка третира въпрос, който съгласно разпоредбите на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, не може да бъде обект на подобно допитване. Средствата по бъдещия заем са част от приетия още в края на януари бюджет на община Ямбол за 2019 г. А според цитирания закон, чрез местен референдум не могат да се решават въпроси на общинския бюджет.

Според позицията на кмета Георги Славов и тезата на мнозинството, вносителите на искането няма други цели, освен политически – да се възпрепятства работата на местната власт, да се попречи на реализирането на проектите за благоустрояване на града и уронване престижа на кмета и общинската администрация.

„Основният организатор на тази подписка е БСП, а не измисления инициативен комитет“, категоричен бе от трибуната кметът Георги Славов. „Всичко това е сценарий на БСП. Те започнаха с искания за референдуми още от 2017 година и това е вече четвърто по ред. И трите пъти досега съдът ги отхвърля. За мен всичко това води до извода, че всички действия на БСП, които използват тази добре звучаща формулировка за референдум, са продиктувани от едно нещо – да се блокира работата на кмета и когато дойдат изборите да се говори и внушава, че в града нищо не се случва“, коментира още кметът и допълни: „Не подценявайте интелигентността на ямболии. Цинично е да използвате доверчивостта на хората и да ги лъжете от врата на врата, с една агресивна и арогантна кампания“. Според него по-голяма част от хората не знаят дори под какво са се разписали, поради факта, че са били подведени с некоректна и манипулативна информация или им е било внушавано, че подписите се събират за проблеми, нямащи никакво отношение по реалния предмет на подписката.