Превенция на ранните бракове

   Среща свързана с проблемите на ранните бракове се проведе в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Веселиново. Презентация по темата представиха  класните ръководители на 8 клас – Диана Бонева и Силвия Георгиева. За физическите проблеми при ранното полово съзряване полезна информация сподели медицинския специалист Ваня Динкова.

На срещата присъстваха момичета от 6, 7, 8 клас и техните майки, здравният медиатор и образователният сътрудник. Бяха споделени житейски истории , които потвърдиха ползата от подобни разговори.  Участниците в срещата са категорични, че те трябва да продължават,  за да се промени традицията на ранните бракове.