Превенция на пътния травматизъм

Областната организация на БЧК-Ямбол реализира програми за обучение и превенция на пътния травматизъм сред деца и младежи за повишаване техните способности за предпазване от инциденти на пътя.
По време на обученията децата и младежите изграждат умения за намаляване на риска от пътни инциденти чрез запознаване с основни пътни знаци, видове пешеходни пътеки, правилно пресичане на пешеходни пътеки, светофарни уредби, предпазване от опасности при игра на улицата и т.н.
Програмите се осъществяват в партньорство с държавни и общински институции на територията на Общински учебен център на БЧК по пътна безопасност-Ямбол.
Целенасочената работа с децата и младежи би допринесла за намаляване броя на загиналите и тежко пострадали от пътни инциденти.