Превенция на водния травматизъм

bty

На 19 март 2018г., в СУ „Пейо Яворов“ – град Стралджа, се проведе работна среща с г-жа Валентина Маринова, директор на училището  и класни ръководители на ученици от втори клас.

      Основната цел на срещата бе учителите да бъдат запознати с програмата за превенция на водния травматизъм „Приятели с водата”, насочена към учениците от начален етап във връзка с подготовка за нейното осъществяване.

      Добриела Праматарова – специалист „Водноспасителна дейност” в БЧК-Ямбол запозна участниците с добрия опит на организацията от съвместната  работа с училищата през годините при осъществяването на програмата. Обсъдиха се съществуващите възможности за качествено и ефективно реализиране на обученията, разпределението на отделните теми и подходящо време за цялостното осъществяване на  програмата до края на настоящата учебна година. 

      Предоставени бяха необходимите количества от учебни помагала за ученици и учители, включени в обученията.

      Работната среща предхожда предстояща такава в по-широк формат, която ще бъде посветена на програмите за превенция на водния травматизъм сред деца от различни възрасти, които БЧК реализира и възможносттта за успешно интегриране на темите за водна безопасност в учебните програми на всяко училище, съгласно приетите промени в Закона за предучилищното и училищно образование, в сила от 18 юли 2017г.

 

                                 

                                   ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ