Преасфалтирането и изкърпването на улици в Ямбол продължава

На 3 август, понеделник и 4 август, вторник, движението по кръстовището на ул. „Индже войвода“  и бул. „Крайречен“ ще бъде временно ограничено за един час в следобедните часове на деня.

Затварянето на това ключово кръстовище се налага поради кърпежите, които ще бъдат извършени върху асфалтовата настилка.

По вътрешнокварталните улици на град Ямбол кърпежи се извършват и от служители на ОП „Комунални и обредни дейности“, с техника  на Община Ямбол.

Предстои и цялостно преасфалтиране на част от улица „Преслав“- от ул. „Александър Стамболийски до ул.“Г.С Раковски“, както и на други участъци в града, които ще бъдат допълнително обявени.

В посочения участък частично ще бъде подменена и тротоарната настилка.