Празнично в село Бояджик

На 05 май 2019 г. от 20.00 часа в с. Бояджик ще се проведе празник на селото под надслов „Моето родно село“.