Празнични прояви за Деня на Община „Тунджа” 22 април

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

за празничните прояви, посветени на Деня на Община „Тунджа”

22 април – Международен ден на Земята

12 – 22 април 2019 г.

  12. 04. 2019 г. (петък )  
09.00 ч.   Велопоход, посветен на международния ден на авиацията и космонавтиката и Деня на Община „Тунджа”, организиран от община „Тунджа” и авиобаза Безмер  
10.00 ч. ОЦИИД с. Кабиле   „Водим бъдещето за ръка“- празник за децата от детските градини  
12.00 ч. пред сградата на община „Тунджа”   Финал на велопохода. Награждаване на участниците    
14.30 ч. ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Роза Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота”   На празник в училище Събитие по проект „Заедно с родителите“- иновации в образователната система на община „Тунджа“ за децата от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Роза и НУ „Св. Климент Охридски“, с. Крумово  
17.00 ч. с. Козарево     Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”  
19.00 ч. с. Ханово     Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”  
  13. 04. 2019 г. (събота )  
19.00 ч. НЧ „Васил Левски-1931“ с. Победа   Тунджански театрални дни   Драматичен театър „Невена Коканова” гостува на община „Тунджа” с пиесата „Юнаци с умни калпаци“  
  14. 04. 2019 г. (неделя )  
18.30 ч. НЧ „Искра-1931“ с. Симеоново   Тунджански театрални дни   Драматичен театър „Невена Коканова” гостува на община „Тунджа” с пиесата „Юнаци с умни калпаци“  
  15. 04. 2019 г. (понеделник)  
13.30 ч. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Веселиново Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота”   На празник в училище Събитие по проект „Заедно с родителите“- иновации в образователната система на община „Тунджа“ за децата от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново и НУ „Васил Левски“, с. Завой  
17.30 ч. НЧ „Мисъл-1931“ с. Овчи кладенец   Тунджански литературни дни   Музикално-поетичен спектакъл с поезията на Иванка Тонева и Илко Капелев  
  16. 04. 2019 г. (вторник)  
10.00 ч. НЧ „Просвета -1910“ с. Тенево     Тунджански литературни дни   „В света на думите“- среща с творчеството на Генка Богданова, Тенко Тенев, Калинка Косева, Стефка Керемедчиева, Стоян Чобанов и представяне на детската книга „Звездана“ на Генка Богданова  
10.30 ч. НЧ „Напредък-1930“ с. Кабиле „Снежната кралица“ Куклено представление на държавен куклен театър- Москва, Русия за децата от ДГ „Изворче”, с. Кабиле и групите от с. Безмер, с. Дражево и с. Хаджидимитрово
10.30 ч. НЧ „Напредък-1927“ с. Голям манастир     Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”  
12.00 ч. НЧ „Зора-1928“ с. Ханово Концерт на самодейни състави от селата Меден кладенец, Межда, Миладиновци и Ханово
14.00 ч. СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Скалица Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота”   На празник в училище Събитие по проект „Заедно с родителите“- иновации в образователната система на община „Тунджа“ за децата от СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица и ОУ „Христо Ботев“, с. Ботево
19.00 ч. Зрителна зала с. Калчево Тунджански театрални дни   Драматичен театър „Невена Коканова” гостува на община „Тунджа” с пиесата „Юнаци с умни калпаци“  
19.00 ч. НЧ „Христо Ботев-1928“ с. Ботево         Тунджански театрални дни   Самодейна театрална група при НЧ „Светлина-1928“, с. Безмер представя „Приключения опасни със герои сладкогласни“ по Недялко Йорданов  
  17. 04. 2019 г. (сряда)  
10.30 ч. НЧ „Виделина-1928“ с. Кукорево „Карлсон, който живее на покрива“ Куклено представление на театър „Карлсон“ за децата от ДГ „Щурче”, с. Кукорево и групите от с. Окоп и с. Победа    
11.00 ч. НЧ „Д-р Петър Берон-1941“ с. Коневец   Тунджански литературни дни   „Думи в друми“- среща с творците Таня Хаджидимитрова, Тенко Тенев, Калинка Косева  
14.30 ч. ОбУ „Васил Левски“ с. Тенево Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота”   На празник в училище Събитие по проект „Заедно с родителите“- иновации в образователната система на община „Тунджа“ за децата от ОбУ „Васил Левски“, с. Тенево и ОУ „Христо Ботев“, с. Кукорево
16.00 ч. зала на община „Тунджа”   Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота” Връчване на стипендии на ученици и студенти
19.00 ч. НЧ „Джон Атанасов-1928“ с. Бояджик         Тунджански театрални дни   Самодейна театрална група при НЧ „Светлина-1928“, с. Безмер представя „Приключения опасни със герои сладкогласни“ по Недялко Йорданов  
19.00 ч. НЧ „Прогрес-1936“ с. Дражево     Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”  
  18. 04. 2019 г. (четвъртък)  
10.30 ч.   с. Скалица   Празник по случай 5 години от основаването на Дневен център за стари хора, с. Скалица  
10.30 ч. НЧ „Светлина-1929“ с. Роза „Снежанка и седемте джуджета“ Куклено представление на Държавен куклен театър- Габрово за децата от ДГ „Звездица”, с. Скалица и групите от с. Роза, с. Ботево и с. Бояджик  
11.00 ч. НЧ „Н.Й.Вапцаров-1926“ с. Генерал Инзово   Тунджански литературни дни   Представяне на стихосбирката на Калинка Косева „Сънувах пролетна дъга“  
14.30 ч. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бояджик Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота”   На празник в училище Събитие по проект „Заедно с родителите“- иновации в образователната система на община „Тунджа“ за децата от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик  
17.00 ч. зала на община „Тунджа”   Тунджански литературни дни   „40 години Дружество на ямболските писатели- съвременни тунджански акценти“  
18.00 ч. НЧ „Добри Керанов-1961“ с. Стара река         Тунджански театрални дни   Самодейна театрална група при НЧ „Светлина-1928“, с. Безмер представя „Приключения опасни със герои сладкогласни“ по Недялко Йорданов  
19.00 ч. НЧ „Светлина-1928“ с. Скалица     Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”    
  19.04.2019 г. ( петък )  
11.00 ч. НЧ „Христо Ботев-1929“ с. Окоп   Тунджански литературни дни   На гости на литературен клуб „Христо Ботев“  
18.00 ч. Зрителна зала с. Калчево Благотворителен концерт на фондация „Велеса“ в подкрепа на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Франциск“, с. Веселиново
18.00 ч. НЧ „Съгласие-1929“ с. Крумово   Тунджански театрални дни   Самодейна театрална група при НЧ „Просвета-1920“, с. Маломир представя „Земя благословена, Тунджанска“  
19.00 ч. НЧ „Светлина-1928“ с. Безмер     Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”    
  20.04.2019 г. ( събота )  
09.30 ч. Мотополигон с. Хаджидимитрово Откриване на „Тунджа 4х4 Траял“ – Първи кръг от Републикански шампионат по Траял Офроуд    
18.00 ч. НЧ „Васил Левски-1950“ с. Хаджидимитрово Тунджански театрални дни   Театрална постановка „Седянка- Приказка за едно село“ по проект, финансиран от конкурса „Млад Благотворител“ на Фондация „Благотворител“
17.30 ч. НЧ „Зора-1928“ с. Межда     Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”  
19.30 ч. НЧ „Развитие-1905“ с. Генерал Тошево     Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”  
19.30 ч. НЧ „Просвета-1910“ с. Тенево     Тунджански театрални дни   Драматичен театър „Невена Коканова” гостува на община „Тунджа” с пиесата „Юнаци с умни калпаци“  
  21.04.2019 г. ( неделя )  
10.00 ч. Мотополигон с. Хаджидимитрово „Тунджа 4х4 Траял“ – Първи кръг от Републикански шампионат по Траял Офроуд
10.00 ч. Парка на с. Генерал Инзово   Пролетно надиграване РОМБАНА в рамките на ХХ-то издание на фолклорен фестивал „От Цветница до Гергьовден“  
11.30 ч. НЧ „Мисъл-1931 с. Овчи кладенец   Тунджански театрални дни   Драматичен театър „Невена Коканова” гостува на община „Тунджа” с пиесата „Юнаци с умни калпаци“
  22.04.2018 г. ( понеделник )  
09.00 ч. залата на Община „Тунджа”   Тържествена сесия на Общински съвет „Тунджа” и награждаване на физически и юридически лица по повод Деня на Община „Тунджа”  
10.00 ч. пред сградата на община „Тунджа“ Откриване на изложение „Сътворено и произведено в община „Тунджа“ от госпожа Десислава Радева
10.30 ч. пред сградата на община „Тунджа”   Тържествено откриване на Деня на община „Тунджа” – откриване от Георги Георгиев- кмет на община „Тунджа“ и приветствие на Румен Радев- президент на Република България  
12.00 ч. центъра на с. Тенево   „Хоро се вие, песен се пее” Общински празник на художествената самодейност- откриване от Румен Радев- президент на Република България и Георги Георгиев- кмет на община „Тунджа“