Празнична програма

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

 

за празничните прояви, посветени на Деня на Община „Тунджа”

22 април – Международен ден на Земята

 

11. 04. 2018 г. (сряда )

 

10.15 ч.

с. Кукорево

 

Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота”

 

Пленер на  открито по проект „Да нарисуваме Съединението, да преговорим Членството, да поговорим за Председателството на България в ЕС“

 

11.00 ч.

с. Окоп

 

Тунджански литературни дни

 

среща с членовете на литературен клуб „Христо Ботев” и отбелязване на 50- годишен юбилей на Щилияна Желева

 

12.00 ч.

с. Видинци

 

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

 

13.00 ч.

ОУ „Христо Ботев“

с. Кукорево

 

Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота”

 

На празник в училище

Събитие по проект „Хоризонти – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип“

 

15.00 ч.

гр. Ямбол

 

 

Тунджански театрални дни

 

Постановка „Келчо и царската дъщеря“ на Драматичен театър „Невена Коканова“ по проект „Хоризонти- чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип“

 

16.00 ч.

с. Асеново

 

Тунджански театрални дни

 

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир“ с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян

 

18.00 ч.

с. Драма

 

Тунджански театрални дни

 

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир“ с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян

 

19.30 ч.

с. Скалица

 

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”