Празнична програма

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

 

за празничните прояви, посветени на Деня на Община „Тунджа”

22 април – Международен ден на Земята

 

12. 04. 2018 г. (четвъртък )

 

10.00 ч.

с. Ханово

 

Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота”

Пленер на  открито по проект „Да нарисуваме Съединението, да преговорим Членството, да поговорим за Председателството на България в ЕС“

 

11.00 ч.

с. Коневец

 

Тунджански литературни дни

 

Среща с поетесата Таня Хаджидимитрова, поета Тенко Тенев и Калинка Косева

 

12.00 ч.

с. Гълъбинци

 

Тунджански театрални дни

 

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир“ с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян

 

 

14.00 ч.

ОУ „Св.св. Кирил и Методий“

с. Бояджик

 

Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота”

 

На празник в училище

Събитие по проект „Хоризонти – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип“

 

18.00 ч.

с. Златари

 

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”