Празнична програма на община „Тунджа“ за днес – пролетно надиграване „Ромбана“

П Р О Г Р А М А
за празничните прояви, посветени на Деня на Община „Тунджа”
22 април – Международен ден на Земята
 
На 21.04.2024 г. (неделя) от 10.00 ч., в парка на с. Генерал Инзово, ще се проведе Пролетно надиграване и надпяване „Ромбана“2024. Фолклорният празник ще се проведе на две сцени:
– първа сцена – песни и сценични обреди и обичаи от пролетния празнично-обреден календар;
– втора сцена – обработени и автентични танци от пролетния празнично-обреден календар.
Специален гост на празника ще бъде Николай Славеев.