Празник на традициите в село Джинот

С поредният Празник на традициите жителите на стралджанското село Джинот убедително доказаха своето горещо родолюбие, отношение към миналото , грижа за настоящето и увереност, че Джинот има своето бъдеще. Защото възрастните умело предават всичко наследено от дедите на по-младите, на децата. И семето, попаднало на добра почва, покълва, развива се, дава плодове.
Местното читалище като във фокус събира интересите на всички. Дава подслон на всеки, който желае да се изяви в различни области, настоятелството отделя особено внимание на децата, които знаят, че тук за тях винаги ще има сцена, за да покажат какво могат. Не напразно мотото на провеждания за осми пореден път Ден на традициите беше „Приемственост!“
От 4 до 70 години бяха участниците в празника тази година. След поздравлението на Юлия Маджарова, председател на НЧ“Изгрев“, отново имаше песни в изпълнение на ентусиазираната фолклорна група при пенсионерския клуб, имаше танци на детската група, имаше родолюбиви стихове в изпълнение на талантливи ученици. Особено вълнуващо публиката посреща драматизацията по народната песен „Турчин робини караше“, както и възстановката на обичаите Лазаруване и Коледуване. По традиция финалът на празника вдигна всички на крака с възторженото изпълнение на песента „Пътнико свиден…“