Празник на лозата и виното в село Калчево

 Петър и Райна Петрови от село Калчево бяха домакини на тазгодишния празник на лозата и виното в чест на Свети Трифон. Те посрещнаха в двора си свои съселяни и гости от Община „Тунджа“ – заместник-кметът Димитър Димитров и секретарят Галина Иванова. Като потомствен лозар и винар Петър Петров е успял да предаде майсторлъка си на зетьовете и внуците си, които вече са му истинска отмяна. Дружно мъжете зарязаха новите лози в двора на стопанина и 50-годишната лоза, посадена от бащата на Петър Петров, от когото е наследил майсторлъка си. Жените самодейки, начело с кмета на селото Петрана Георгиева, изпълниха тематични песни, а като на истински празник се хванаха и на хорото.