Празник на знанието и любовта към природата

В истински празник на знанието по природни науки и любовта към природата се превърна състезанието „Търсачи на съкровища“, посветено на Деня на Земята и Патронния празник на ПТГ „Иван Райнов“. Мероприятието, което се проведе на 19 април бе с екологична насоченост и имаше за цел да насочи съзнанието на учениците към проблемите на замърсяването на околната среда с битови отпадъци.
Оригинално замислено и прекрасно организирано състезанието бе еднакво интересно както за участниците от трите отбора, така и за многобройните зрители, които след биенето на последния за седмицата звънец не се устремиха нетърпеливо към изходите на гимназията, а с неподправено любопитство зачакаха началото на надпреварата с интересно и необичайно наименование.
„Съкровищата“, старателно скрити от организаторите в парковата зона на гимназията бяха пластмасови, метални и стъклени отпадъци, които отборите трябваше да открият за време, прилагайки уменията си от часовете по география за разчитане на карта, после да отговорят на въпроси свързани с природните науки и накрая да получат няколко букви, които трябваше да подредят така, че да образуват дума. Всичко това в 4 последователни тура. На финала на таблото на всеки отбор се оформи изречението „Да пазим земята чиста“.
Най-добри търсачи на съкровища се оказаха учениците от 8а клас, след тях се наредиха 8в клас, а трети останаха 8б клас.
Всички участници получиха грамоти и награди, но най-много ги зарадваха възторжените аплодисменти на публиката.
Поздравления за старши учителите Радостина Пехливанова и Светла Градева за желанието и ентусиазма при организиране на днешния празник, за оригиналната идея и перфектното изпълнение, както и на учителите по природни науки – Виолета Бакърджиева и Йорданка Недялкова, които бяха строго и безпристрастно жури.