Празник на виното „Скалица’ 2017”

В ход е подготовката на дванадесетото издание на общинския Празник на виното „Скалица’ 2017”, който ще се проведе на 11 февруари 2017 г., от 10.30 ч., на площада в селото.

Организатори са община „Тунджа”, кметството и читалището на село Скалица. И през тази година ще се проведат традиционните конкурси за най-добър майстор на червено и бяло вино, както и за най-добър производител на гроздова ракия. Новото e литературния конкурс за изготвяне на литературна творба ( стихотворение, есе, разказ) на тема: „Вино и любов“.

            Материалите за дегустация на произведените гроздови елексири и литературните творби се приемат в кметството на с. Скалица и в стая 318 на административната сграда на община „Тунджа” в гр. Ямбол в срок до 09.02.2017 г.

            Статутът на Празника на виното и заявката за участие в конкурсите могат да бъдат изтеглени от сайта на община „Тунджа” http://www.tundja.net.

            В празничната програма ще вземат участие самодейни певчески и танцови колективи от община „Тунджа”, оркестър „Настроение” и народната певица Дарина Славчева.