Право на отговор: Общината не казва истината пред гражданите и прокуратурата

До община Ямбол

Копие: До г-жа Мария Габриел – европейски комисар „Цифрова икономика и цифрово общество“ и борец срещу фалшивите новини

ОТВОРЕНО ПИСМО (ОТГОВОР) НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА СЪБИРАНЕ НА ПОДПИСИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ

04.02.2019 год.

Общината не казва истината пред гражданите и прокуратурата

На 31.01.2019 год. се появи информация на страницата на община Ямбол за извършване на нарушения от страна на Инициативния комитет за събиране на подписи за провеждане на местен референдум.

В информацията се посочва, че Общината е подала сигнал в Районна прокуратура и Областна дирекция на МВР за проверка за нарушения при събирането на подписи за провеждане на местен референдум.

За сведение на гражданите, община Ямбол не може да подава подобни сигнали, тъй като е юридическо лице. Необходимо е кметът или упълномощено от него друго лице да подаде сигнала – с входящ номер, с дата, с всички атрибути, които се изискват при такива случаи. В информацията не се посочва авторът на въпросния сигнал. Но пък се посочва неговият коментатор, а именно кметът Георги Славов.

Квалифицираме изнесените данни като пореден опит за нечистоплътни внушения и очерняне на автентичната гражданска инициатива за провеждане на местен референдум. Налице е и неприемлив опит за принизяване на безвъзмездния труд на доброволците към Инициативния комитет и открита демонстрация на неуважение към тях.

Скандално е, че в сигнала се избягва конкретиката, а всичко се свежда до „един човек каза“.

Явно кметът се е уплашил, че на гражданите беше разяснено защо ще се проведе местен референдум и те получиха информация за огромния заем, който Oбщината иска да поеме. Кметът упорито крие важни подробности за този заем, но Инициативният комитет извърши брилянтна разяснителна кампания сред ямболци. Kампания, която беше задължение на общинската администрация.

НЕИСТИНИТЕ В ИНФОРМАЦИЯТА НА ОБЩИНАТА:

  1. Подписисте не се събират по установения от закона ред.

Подобно твърдение демонстрира юридическата немощ на община Ямбол, въпреки многолюдната 12-членна дирекция „Правни дейности“ и секретар с юридическо образование. В Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление няма забрана и ограничение на местата за събиране на подписи. НоОбщината има задължение да оказва съдействие и да осигури ползване на терени общинска собственост за реализиране целите на инициативата. В закона няма ограничения за реда и начина на събиране на подписи, но регламентира задълженията на Общината, на Кмета и на ОбС. В тази връзка Инициативният комитет коректно подаде уведомително писмо до Председателя на ОбС и съгласувателно писмо за уточняване на терените – общинска собственост, на които ще се събират подписи. Инициативният комитет не е ограничен от закона да реализира своята инициатива единствено и само на тези места.

  1. Безпомощно и обидно е внушението, че инициативата е чисто партийна.

Инициативният комитет се състои от 7 граждани , но в сигнала се цитират само двама членове на комитета, които членуват в политическа партия. ИК има председател с висок обществен авторитет, доказал през годините, че не е политически ангажиран и застава винаги зад справедливи обществени каузи – това е Красимир Стойчев. В комитета членуват още адв. Станимир Кескинов – безпартиен; Росица Бакалова – безпартийна, учител, поет и общественик; Данаил Генчев – представител на протестиращите срещу високите цени на горивата; Иван Кърцъков – безпартиен. Така че, атаката за партийна оцветеност и слугинаж на инициативата е симптом на параноя на общинската администрация и страх, че референдумът задължително ще се проведе.

  1. Доброволците получават възнаграждение.

ЛЪЖА. Няма съвместимост между доброволец и плащане. Явно в община Ямбол не може да се възприеме и осмисли факта , че някой извършва дела в обществена полза безвъзмездно. Значение на думата доброволец – някой, който по свое желание се заема с алтруистична дейност и работа, участва в дейности, с цел допринасяне за добруването и подобряването на човешкото качество на живот.

Категорично се противопоставяме на обидите към нашите доброволци.

В днешния управленски фон на община Ямбол, инакомислието е подривна дейност, критиката – долнопробна интрига. Призоваваме управлението на община Ямбол да преодолее първичността и паниката си, заради които всичко се свежда до удари под кръста, а той пък отвръща с повърхностен подход, високомерие и пребиваване в паралелна реалност.

Инициативният комитет за събиране на подписи за провеждане на местен референдум също апелира за бърза проверка по сигнала на Oбщината, както и резултатът от нея да бъде публикуван на страницата на община Ямбол.

Настояваме настоящото отворено писмо на ИК да бъде поместено до информацията на пресцентъра на община Ямбол и да се счита като право на отговор.

Междувременно призоваваме гражданите на Ямбол да отстояват своята гражданска позиция и да не се поддават на страх и внушения. Не попадайте в капана на предварително изготвен сценарий, защото това е посегателство над ценности! А така успехи за града не се постигат.

Ние имаме конституционни права. В чл.41, ал.1 на Конституцията на Република България е записано „Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала“.

Председател на ИК:……………………..

/Красимир Стойчев/