„По пътя на дедите ни“

На 26.06.2019 г., в село Ботево, община „Тунджа“, пристигна група от седем бесарабски българи от село Троица, Република Молдова.

Целта на посещението им е да повторят маршрута на своите предци, изминат преди два века, под надслов „По пътя на дедите ни”. През далечната 1829 г. предците им са се изселили от село Чомлеккьой, сегашно Ботево в земите на днешна Молдова.

Инициатори на това родолюбиво начинание са Владимир Мъгла – преподавател по география и биология, с корени от село Ботево, (Чомлеккьой), Нина Топалова – секретар на българската община в Република Молдова. Домакини на патриотичната инициатива са община „Тунджа“, кметство, читалище и училище в село Ботево.

Гостите бяха посрещнати с хляб, сол и китка здравец от кмета на с. Ботево- Георги Танев и жители на селото. Те посетиха местната църква, училището и Войнишкия паметник в местността Саръкъз.

От 18.00 часа, в зрителната зала на Народно читалище „Христо Ботев -1928“, се проведе среща  с жителите на селото. С приветствено слово към тях се обърна кмета на община „Тунджа“ – Георги Георгиев. Поднесена бе музикално-литературна програма.

На 27.06.2019 г., в 8.30 часа, в кметството бе подписан договор за сътрудничество между село Ботево и село Троица. В местната църква отец Жельо изчете молитва за тяхното богоугодно дело.

Точно в девет часа седмината българи поеха по 515 километровия преход, като им бе полята вода за лек и безавариен път.

Пожелаваме им здраве, благоденствие и тяхната инициатива да бъде последвана и от други българи, търсейки своите корени.

 

Мима Контаки

Секретар НЧ „Христо Ботев-1928”, с. Ботево