По-малко хотелски стаи през юни

През юни 2019 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 383, а на леглата – 701. В сравнение с юни 2018 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 4.8%, а леглата в тях – с 1.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2019 г., е 3 814, или с 18.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през юни 2019 г. в област Ямбол са следните държави: САЩ – 12.4%, Чешка република – 10.4%, Полша – 10.1% и Румъния – 9.1%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през юни 2019 г. се увеличават с 3.8% в сравнение със съответния месец на 2018 г. и достигат 1 952. Те са реализирали средно по 2.0 нощувки. Пренощувалите чужденци са 385, а пренощувалите българи – 1 567. Чуждите граждани са реализирали средно по 2.5 нощувки, а българските – средно по 1.5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2019 г. е 18.6%, като се увеличава с 3.1 процентни пункта в сравнение с юни 2018 година.

Приходите от нощувки през юни 2019 г. в областта достигат 160 710 лв., или с 18.3% повече в сравнение с юни 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани – с 30.2%, докато приходите от чужди граждани намаляват с 5.1%. 

Стела Вангелова

Главен експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

Териториално статистическо бюро – Югоизток