По-малко разрешителни за строеж на жилищни сгради в края на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 17 жилищни сгради с 39 жилища в тях и 4 164 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 15 други сгради с 6 021 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 26.1%, жилищата в тях – с 51.9%, а общата им застроена площ – с 58.8%. Броят на разрешителните за строеж издадени на други сгради бележи спад с 37.5%, а тяхната РЗП – с 22.0%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 21.4%, а жилищата в тях – с 2.6%, докато общата им застроена площ намалява – с 22.9%. Броят на разрешителните за строеж издадени на други сгради намалява с 37.5%, а тяхната РЗП се увеличава – с 13.2%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 435, Пловдив – 393, Бургас – 217, София – 186 и Варна – 168. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 7 559, Пловдив – 2 702, Варна – 1 534, Бургас – 1 345 и Кърджали – 786.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 14 жилищни сгради с 26 жилища в тях и с 3 367 кв. м обща застроена площ и на 13 други сгради с 3 579 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради остава непроменен, докато жилищата в тях намаляват с 50.9%, а общата им застроена площ – с 43.6%. Започнатите други сгради регистрират увеличение с 85.7%, а тяхната РЗП – с 3.1%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на започнатите нови жилищни сгради се увеличава – с 16.7%, докато жилищата в тях намаляват – с 16.1%, а разгънатата им застроена площ – с 19.4%. Започнатите други видове сгради бележат ръст с 30.0%, а общата им застроена площ – с 24.1%.