По-малко първокласници в Стралджа

В навечерието на новата учебна година в училищата на община Стралджа се очаква да влязат около 130 първокласници. Миналата учебна година те бяха 150, а през 2014/2015 е достигнат пик с приетите 168 деца в първи клас. Само 120 са били записаните първолаци пък през учебната 2013/2014г.  Лекият спад в броя на новопостъпилите в училище деца от набора се определя от намалението в раждаемостта. За радост броят на новородените през последните години се запазва без изменение, което ще потвърди тенденцията за запазване броят и големината на паралелките първи клас през следващите учебни години.
За първи път тази година община Стралджа има предложение за утвърждаване на защитени и средищни детски градини. Училищата запазват статута си. Общината очаква потвърждение на искането ОУ“Хр.Ботев“ във Войника да остане защитено и средищно, а СУ“П.Яворов“ Стралджа – средищно.
Липсата на кадри в областта на образованието вече засяга и община Стралджа. За първа година в учебните заведения се очертава наличието на нередовни учители и пенсионери.