По-малко нощувки в хотелите отчита статистиката

През август 2020 г. в област Ямбол са функционирали 16 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 333, а на леглата – 593. В сравнение с август 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода намалява с 15.8%, а на леглата – с 13.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2020 г., е 2 502, или с 40.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през август 2020 г. в област Ямбол е Германия – 38.8%, следват Румъния – 13.0%, Испания – 12.2% и Полша – 11.1%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през август 2020 г. намаляват с 43.2% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достигат 1 288. Те са реализирали средно по 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 75, а пренощувалите българи – 1 213. Българските граждани са реализирали средно по 1.6 нощувки, а чуждите – средно по 7.7 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2020 г. е 13.6% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява със 7.6 процентни пункта (фиг.1).

 

Приходите от нощувки през август 2020 г. в областта достигат 109 323, или с 33.9% по-малко в сравнение с август 2019 година. Регистрирано е намаление на приходите както от български граждани – с 40.7%, така и от чужди граждани – с 11.6% (фиг. 2).