По-малко безработни в областта през юли

През ЮЛИ 2019 г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Ямбол е 2867 души. Сравнението с предходния месец показва намаление от 250 д. (с 8.0%), което е характерно за този месец на годината, когато предлагането на заетост е по-високо. Спрямо ЮЛИ 2018 г. се отчита намаление от 258 д. или с 8.3%. В двете дирекции „Бюро по труда” броят на безработните лица е съответно 1767 д. в Ямбол и 1100 души. в Елхово, като в сравнение с миналия месец, броят на безработните лица в Ямбол е по-малък с 238 д., а в Елхово намалението е с 11 лица. Спрямо ЮЛИ 2018 г. се отчита намаление само в Ямбол – с 288 д., а в Елхово има ръст от 30 души.

Равнището на безработица през месеца е 5.1%, като по този показател областта е на 10-то място по ниска безработица след област Велико Търново (4.8%) и пред област Русе (5.3%). Спрямо предходния месец се отчита намаление с 0.4 процентни пункта, спрямо ЮЛИ 2018 г. има намаление с 0.5 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (5.3%) показва по-ниско с 0.2 процентни пункта ниво.

В регионален мащаб, равнището на безработица през месеца е най-ниско в общините Ямбол (2.7%) и Тунджа (6.7%), а в Стралджа (7.4%), Елхово (12.6%) и Болярово (16.2%) то е по-високо. Спрямо ЮНИ в четири от всички пет общини (Ямбол, Тунджа, Стралджа и Елхово) се отчита спад на равнището на безработица, къответно с (0.3, 0.2, 2.9 и 0.2 процентни пункта), а в Болярово има ръст от 0.3 процентни пункта. Сравнението със същия месец на м.г. отново показва намаление на равнището на безработица в тези четири общини на областта (с 0.3, 0.9, 2.8 и 0.4 процентни пункта) и ръст в Болярово – с 4.0 процентни пункта.