По-висок коефициент на заетост отчита статистиката

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Ямбол е 47.7 хил., като 26.4 хил. са мъже и 21.2 хил. са жени. В сравнение с предходното тримесечие общият брой на заетите лица увеличава с 5.8%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол през третото тримесечие на 2021 г. е 48.7% (при 53.4% за страната), съответно 55.6% за мъжете и 42.1% за жените. В сравнение с предходното тримесечие този коефициент е по-висок с 2.7 процентни пункта. По показателя коефициент на заетост област Ямбол, заедно с област Сливен, се нарежда на осемнадесето място след област Добрич и преди област Смолян.

През третото тримесечие на 2021 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 46.2 хил., като 25.4 хил. от тях са мъже, а 20.8 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с 5.7% спрямо предходното тримесечие.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 66.5%, съответно 71.1% за мъжете и 61.5% за жените. В сравнение с предходното тримесечие този коефициент се увеличава с 3.9 процентни пункта.

Иванка Чонгарова

Старши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

Териториално статистическо бюро – Югоизток