По-високи цени на билетите за тунджанските села от днес

Цените на билетите и на картите за пътуване за тунджанските села ще бъдат увеличени от 1 февруари, съобщиха от общинска администрация.

Промяната е по искане на превозвача – „Чапъра – ММ“ ЕООД, заради значително увеличение на разходите за горива, смазочни материали, повишаване на цените за сервизно обслужване на автобусите и др.

След проведени срещи и разговори с превозвача на 28 януари община „Тунджа“ е подписала допълнително споразумение по договор за обществен превоз на пътници по автобусни линии, част от областната транспортна схема от квотата на общината.

С него договорената цена на километър пробег се увеличава с малко над 2 ст.  

Точната цена на билетите и картите за пътуване са публикувани на страницата на община „Тунджа“.

Маршрутното разписание на отделните линии не се променя.