По алеите на ямболския парк – 3

Продължение 

Христина Женкова – Регионален исторически музей – Ямбол 

След 9.09.1944г. Градската градина в Ямбол вече се казва Васил Коларов. Паметник с неговия лик е поставен на видно място в началото на главната алея. От двете страни на алеята са поставени бюст- паметници на антифашисти .В центъра на алеята има голям фонтан със скулптурна композиция- деца с риба. В ляво от фонтана- лятна читалня, в края на алеята – площадка Комсомолец, която през лятото се използва за открит летен театър.
В крак с времето се променя и оформлението . Вече в парка се влиза през три входа, които водят към три главни алеи.
Старото шосе до към гарата е превърнато в алея, води до Спортната зала и Младежкия дом, построени през 60-те години на ХХ век. В близост до тях се строи ресторант „Ален мак” . 

Левия вход води към алея ,която по цялото си протежение следва извивките на реката. Тук са разположени младежки кът, моста към градския стадион и детската площадка.
В началото на 70-те години в края на централната алея е построен ресторант „Златен рог” В него се провежда и първия джаз- фестивал в България.
На мястото на колодрума през 60-те години се правят два розариума – голям и малък , които от 1991г. запустява.
През 1972г.се ремонтират асфалтовите алеи.
След демократичните промени от 1989г. съоръженията в растителните видове в градината са занемарени и голяма част от тях унищожени. Голяма част от тях са унищожени от самонастанили се видове акация и черен бъз. Предприемат се инцидентни опити за пролетно почистване и премахване на някои изсъхнали дървета , но до организирано и планово поддържане на парковата среда от общината не се стигна.
През м. юли 2010г. община Ямбол стартира „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих” Общата цел на проекта е да се осигури устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие чрез подобряване на зелените площи и физическата среда в град Ямбол.
На 13 юли 2012 г. на официално церемония проектът е финализиран.
С реализирането му са:
-Възстановени и преасфалтирани голяма част от алеите.
-Ремонтирано осветлението и чешмите, възстановена е поливната система на парка.
-Възстановена е детската площадка с много съоръжения и детски люлки, като по този начин тя се превърна в една от най- хубавите в страната. Направи се фитнес с необходимите съоръжения.
– Възстанови се водното огледало в големия розариум В големия и малък розариум се засадиха големи количества рози. Голяма част от площта на градината се презатреви. Възстанови се цветния партер на главната алея под дъба и големия фонтан.
Посадиха се много нови широколистни и иглолистни дървета и храсти.
Работите по подобряването на парковата среда продължава и в следващите години.
Създаден с идеята да се превърне в едно красиво място за отдих, Градската градина в Ямбол е запечатана в паметта и сърцата на редица поколения жители и гости на града като уникален със своята романтика и красота кът. Разположена на остров между два от ръкавите на р. Тунджа и същевременно на минута път от центъра на града, ямболската градска градина бързо след създаването си и в следващите десетилетия до днес си печели славата на един от най- големите и красиви паркове в България.

Край 

Използвана литература:
1.Информационен вестник, община Ямбол 2015г.
2.История на гр. Ямбол, 1976г.
3.в. Марица”,бр. 209, 15-08.1880г.
4.П. Петров, Създателят на Ямболския парк,в. Ямбол Лайф, 2016г.
5.в. „Ямбол”бр. 13,24.12.1993г.с.1
6.Б. Ненов, Градската градина в Ямбол, в. Делник, 2009г.
7. К. Зайков, За създателя на ямболската градина , в. Време, бр. 22 2000г.
8.Ат. Игнев, За Ямбол с любов, С 1999гг.
9.в. Тракиец, бр. 106, 3.10.1925г., бр. 113,7.01.1926г.
10. в. Тракиец, бр. 160, 19.03.1927г.
11.в. Тракиец, бр. 156, 29.011927г.
12.Д. Берова, Спортните увлечения на ямболци, ИМЮБ, т. 25
13.Б. Ненов, паметника на колоездача, в. Делник, бр. 146,10.08.2012г., в. „Тракиец”,бр. 360,25.09.1932г.
14.Д. Берова, Спортните увлечения на ямболци….
15.в. „Тракиец”бр. 478 1935г., бр. 489, 18.08.1935г.
16. Р. Русева, „Двубоят между Сливен и Ямбол……..” Известия РИМ Русе, т.9 2005г., Р. Ралин История с лъв, Антология Стършел 1986г.
17. Ат. Игнев, „Градината някога…” в. „Делник”, бр. 164, 2.09.1998г.
18. Я. Казанджиева, Изчезналите улици, Старият Ямбол, С.2009г.
19.в. „Неделник”, бр. 392, 2014г., в. Време бр. 24 2000г.
20. Проект на община Ямбол „подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол, ОП „Регионално развитие”