Почти 500 нови потребители са включени в социални проекти на „Тунджа“

В ситуация на извънредно положение броят на хората в община „Тунджа”, които ще получават безплатна готова храна се увеличава на рекордните 1700 души. Още почти 500 нови потребители са  включени в социални проекти.

 

Одобрен е проектът на община „Тунджа” по Програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в извънредна ситуация 2020”. В рамките на неговото изпълнение още 170 души ще бъдат включени в услуги, свързани с доставка на готова храна. С мотивирано искане до Фонд „Социална закрила” община „Тунджа” в партньорство с други доставчици на социални услуги по Програма „Обществени трапезарии” мотивираха увеличаване на капацитета на тази така необходима подкрепа с още 300 потребители.

По този начин във въведеното извънредно положение община „Тунджа” ще достигне рекордните 1700 потребители на социални услуги, осигуряващи безплатна храна до домовете на потребителите.

Във време на изпитание общината за пореден път мобилизира целия си наличен административен и експертен ресурс, за да отговори на очакванията и потребностите на местната общност.