Почетна грамота за кмета на община „Тунджа“

Побратименият на Община „Тунджа“ град Руза – Московска област, Руска         Федерация, тържествено отбеляза 690 години от своето основаване.

По този повод и по покана от ръководството на Рузския градски окръг, делегация от Община „Тунджа“ беше на посещение в Руза.

         За принос в укрепването на мира и дружбата между народите на Русия и България и за доброто сътрудничеството и връзките на Община „Тунджа и Рузския градски окръг, Кметът на Община „Тунджа“, Георги Георгиев, беше отличен с Почетна грамота.